از دو سوی آمو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از رحمیه ایوبی و بهرام غفوری تا ادریس سجادی و خوشب احمدی

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامداد رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏

در برنامه این هفته آهنگ‌هایی می‌شنوید از رحمیه ایوبی و بهرام غفوری از تاجیکستان و اردیس سجادی و خوشب احمدی از افغانستان.‏

بر اساس نظرپرسی این برنامه، نگینه امانقول و آریانا سعید بهترین آوازخوان‌های دو سوی آمو در سال ۲۰۱۷ عنوان شده‌اند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏