"دختران انقلاب" اعتراض یا جنبشی اجتماعی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"دختران انقلاب" اعتراض یا جنبشی اجتماعی؟

در شبکه های اجتماعی عکس هایی با عنوان دختران انقلاب دست بدست می شود. عکس هایی که نشان می دهد دخترانی بر سکو یا کیوسک برق ایستاده اند و برای اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را به تکه چوبی بسته اند و برافراشته اند. گفته می شود اولین عکس از این دست در خیابان انقلاب تهران گرفته شد. و به سرعت به نمادی برای اعتراضات گسترده ماه گذشته درایران تبدیل شد.

واکنش کاربران فضای مجازی به این حرکت اعتراضی متفاوت است؛ گروهی شجاعت این دختران را تحسین می‌کنند و صدای بسیاری در ایرانند و گروهی دیگر می گن این افراد ساده انگارند و ملعبه دست خارج نشینان

ناصر مدنی مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی در اینباره گفت‌وگویی داشته با نیره توحیدی استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.