از دو سوی آمو: ترانه هایی از فرزانه خورشید، اشکان عرب، حجت رحیمی و ولیجان عزیزاف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: ترانه هایی از فرزانه خورشید، اشکان عرب، حجت رحیمی و ولیجان عزیزاف

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏

در برنامه این هفته "از دو سوی آمو" آهنگهایی می‌شنوید از فرزانه خورشید، اشکان عرب، حجت رحیمی، ولیجان عزیزاف.‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‎بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.