شاهد عینی (٩٠):
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٩٠): جاسوسی از بمب اتمی کشور آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید

در شاهد عینی امروز به دهه ١٩٨٠ میلادی بر می‌گردیم، تا ماجرای زندانی شدن یک محقق اهل آفریقای جنوبی را به جرم جاسوسی هسته‌ای بشنویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.