شاهد عینی (91): شوخی بی‌پایان دیوید والاس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٩١): شوخی بی‌پایان دیوید فاستر والاس

در این بخش از شاهد عینی، لوسی برنز شمار را به به فوریه ۱۹۹۶ می برد و انتشار یکی از بزرگترین کتاب های قرن بیستم، کتاب دیود فاستر والاس به نام شوخی بی‌پایان

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.