شورای امنیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا فرماندهان ارشد نظامی عربستان مغضوب ملک سلمان شدند؟

ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، با صدور احکامی سلطنتی تعدادی از بلندپایه‌ترین فرماندهان ارتش کشورش را برکنار کرده است.

ژنرال عبدالرحمان بن صالح بنیان، رئیس ستاد کل ارتش، یکی از فرماندهانیست که به گفته خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، "خدمتش به پایان رسیده است".

فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی ارتش هم از کار بر کنار شده‌اند.

پادشاه عربستان سعودی همچنین برای اولین بار یک زن را به معاونت وزارت کار منصوب کرده است.

شهرداران چند شهر هم برکنار و چهره های جدیدی جانشین آنها شده اند.

به گفته ناظران پادشاه عربستان مقامهای جوان تری را به ویژه در عرصه های امنیتی و اقتصادی منصوب کرده است.

خبر این تغییرات در خبرگزاری رسمی سعودی منتشر شد اما دلیلی برای این برکناری ها اعلام نشده است.

در چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه ٨ اسفند ۱۳۹۶ (٢٧ فوریه ۲۰۱۷) سیما ثابت مجری برنامه گفتگویی داشت با الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستيتوي خاورميانه واشنگتن.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏