چرا دسترسی به حساب‌های دیپلمات‌های افغانستان در تاجیکستان 'مسدود شد'؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا دسترسی به حساب‌های دیپلمات‌های افغانستان در تاجیکستان 'مسدود شد'؟

شماری از دیپلماتهای سابق افغانستان در تاجیکستان می گویند امکان دسترسی به پس اندازهای زمان ماموریت خود در حسابهای بانکی این کشور را ندارند.

به گفته این افراد اگر پیگیریهای افغانستان برای پس گرفتن این پولها از طریق مجاری قانونی بین دو کشور به جایی نرسد، آنها به مراجع بین المللی شکایت خواهند کرد.

در چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی یکشنبه ۱۳ اسفند، عزیز بارز یکی از این دیپلماتهای سابق افغانستان در تاجیکستان در گفتگو با داریوش رجبیان، جزئیات بیشتری از این ماجرا را شرح داده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‎بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.