خشکسالی: تعیین تاریخ برای قطع آب لوله‌کشی دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تعیین تاریخ برای قطع آب لوله‌کشی دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏

در راز دانش این هفته از راه‌های مقابله با خشکسالی درشهرهای بزرگ و تحقیقات درباره تشکیل سیارات پیرامون کهکشان راه شیری خواهید شنید

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.