از دو سوی آمو: از سیبرت صحاب،  ناز، خاور مراد اف تا مژده جمالزاده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از "هرات" تا دوشنبه پیامی از مژده جمالزاده

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. ‏

در برنامه این هفته از دو سوی آمو آهنگهایی از سیبرت صحاب، ناز، خاور مراد اف، مژده جمالزاده، نزیر خارا و فرشته سما می‌شنوید.‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‎بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.