زنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنبشی که نمی‌ایستد؛ زنان ایران قبل و بعد از انقلاب

امروز، هشتم مارس، هفدهم اسفند روز جهانی زن است.

در چنین روزی در اکثر نقاط جهان با برگزاری مراسم، سخنرانی ها و گردهمایی ها از حقوق زنان و لزوم برابری با حقوق مردان سخن گفته می‌شود. در ایران اما حکایت طور دیگری است.

در چهار دهه گذشته گردهمایی های چنین روزی یا مجوز نگرفته یا با دخالت ماموران امنیتی برهم خورده است.

سالی که گذشت هم سال پر خبری برای زنان ایران بود. بسیاری می‌گویند جنبش زنان ایران، برابری خواهی و مطالباتشان به مرحله تازه‌ای رسیده است.

در چشم‌انداز بامدادی پنجشنبه ۱٧ اسفند ١٣٩٦ ( ٨ مارس ۲۰۱۸) سیما ثابت مجری برنامه گفتگویی داشت با مهناز افخمی وزیر مشاور در امور زنان در دوره پهلوی و رییس سازمان بین المللی آموزش و مدیریت زنان

و همینطور مهرانگیز کار حقوقدان، نویسنده، فعال حقوق زنان در واشنگتن.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏