مرد آمریکایی با خودروی خودش تصادف کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
در این ویدئو راننده دیده می شود که بعد از رها کردن خودرو و هنگامی که قصد عبور از جلوی آن را دارد زیر گرفته می‌شود

یک مرد آمریکایی هنگامی که تحت تعقیب پلیس بود و می‌خواست خودرو را ترک و پیاده فرار کند با خودرو بدون راننده خودش که هنوز در حال حرکت بود تصادف کرد.

پلیس این راننده که در ناحیه فیرفکس ایالت ویرجینیا (جنوب واشنگتن دی‌سی) تحت تعقیب قرار گرفته بود را به اتهام رانندگی در حالت مستی بازداشت کرده اما می‌گوید او در جریان این سانحه آسیب جدی ندیده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی ویرجینیا به سخت‌گیری و کنترل جدی جاده‌های این ایالت شهرت دارد.

موضوعات مرتبط