از دو سوی آمو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از جواد کمال تا جوره بیک مرادف

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. ‏

در برنامه این هفته از دو سوی آمو آهنگهایی می‌شنوید از جواد کمال، محمد رفیع کرامت‌الله، نگینه امانقلوا‏، اشکان عرب، شیرعلی جوره‌یف و جوره‌بیک مراداف.‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‎بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.