چه شد که نماز جمعه از تریبونی برای حکومت به پایگاهی برای اعتراض تبدیل شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه شد که نماز جمعه از تریبونی برای حکومت به پایگاهی برای اعتراض تبدیل شد؟

شماری از کشاورزان اصفهان در اعتراض به شیوه توزیع منابع آبی در مرکز ایران، در نماز جمعه این شهر تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.

کشاورزان با شعارهایشان مانع از آغاز مراسم نماز جمعه به شیوه معمول هفته های گذشته شدند.

در بعضی از فیلم‌هایی که منتشر شده، مشخص است که معترضان هنگام شعاردادن به تریبون اصلی نماز جمعه پشت کرده‌اند و شعار می‌دهند: "رو به میهن، پشت به دشمن."

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ناصر مدنی مجری برنامه از امید منتظری روزنامه نگار در برلین آلمان پرسیده که چه شد نماز جمعه که در جمهوری اسلامی پایگاهی برای تبلیغ جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد به محلی برای شعار علیه نظام اسلامی تبدیل شد؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید