دستاورد استیون هاوکینگ در دنیای ریاضیات و فیزیک چه بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: دستاورد استیون هاوکینگ در دنیای ریاضیات و فیزیک چه بود؟

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏

در راز دانش این هفته از دستاورد استیون هاوکینگ در دنیای فیزیک می‌شنوید و همینطور از جوان هجده ساله‌ای که نوعی دستکش برای نابینایان اختراع کرده، برای کمک به تشخیص صورت و محیط اطراف

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.