حداقل دستمزد کارگران؛ معادله‌ای که کسی برای حلش کوتاه نمی‌آید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حداقل دستمزد کارگران؛ معادله‌ای که طرفین برای حلش کوتاه نمی‌آیند

گفت وگوها برای رسیدن به توافق بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ بی نتیجه مانده تا آخرین روزهای اسفند بی‌نتیجه مانده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ کمتر از یک میلیون تومان بود.

حالا نمایندگان کارفرمایان می گویند افزایش دستمزد کارگران نباید بیشتر از ۱۲ درصد باشد و نمایندگان کارگران هم می گویند افزایش حقوق نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد.

دولت هم که طرف دیگر ماجراست پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دستمزد را برای سال ۹۷ پیشنهاد داده است.

هیچکدام از طرفین از مواضع خود کوتاه نیامدند. و ادامه گفتگو ها به امروز یا موعدی دیگر موکول شده است.

در برنامه چشم انداز بامدادی دوشنبه ۲۸ اسفند برابر با ۱۹ مارس رادیوی بی‌بی‌سی ناصر مدنی، مجری برنامه از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس پرسیده که فرآیند تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در ایران چیست؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.