از دو سوی آمو: سفر بر بال موسیقی از تاشکند تا کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: سفر بر بال موسیقی از تاشکند تا کابل

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. ‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه ای از معسود سعیدی، یزت شریفی، ژولی عنایت و شهرت عثمانا می شنویم..

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.