بررسی دستور مهاجرتی دونالد ترامپ در دیوان عالی آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی دستور مهاجرتی دونالد ترامپ در دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا برای نخستین بار ماهیت دستورالعمل مهاجرتى دونالد ترامپ درباره چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله ایران را بررسی کرده است.

هم‌زمان گروهی از مردم معترض که هدف آقای ترامپ را ممانعت از ورود مسافران و مهاجران مسلمان به آمریکا می‌دانند، دیروز بیرون ساختمان دیوان عالی جمع شدند و علیه 'منع سفر مسلمانان' شعار دادند.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.