سوسن از زبان سوسن؛ صدای کوچه و بازارهای دهه چهل تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوسن از زبان سوسن؛ صدای کوچه و بازارهای دهه چهل تهران

۱۴ سال از درگذشت خواننده ای گذشت که روزگاری صدایش، هم مورد پسند مردم کوچه و بازار بود و هم سادگیش، روشنفکران را شیفته خود کرده بود. سوسن، در نیمه دهه چهل خورشیدی بود که شهرت یافت. در زمانه ای که موسیقی پاپ مد شده بود، سوسن و نوای کوچه بازاریش، در عین کهنگی، تازه بود.

علی همدانی، میزبان برنامه چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی، یادی کرده از سوسن به روایت خودش. این یادمان با استفاده از گفتگوهای سوسن با بخش فارسی بی‌بی‌سی تهیه شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.