فوران آتش‌فشان در کیلاویا هاوایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فوران آتش‌فشان در کیلاویا هاوایی

فوران آتش‌فشان کیلاویا در هاوایی ادامه دارد. بعضی گدازه‌ها تا ارتفاع ۳۰ متر از زمین بالا می‌رفتند. این آتش‌فشان چندین خانه را ویران کرده است.

در روزهای گذشته مقام‌های محلی از اهالی خواسته بودند منطقه را ترک کنند.

موضوعات مرتبط