از کردستان تا ژنو؛ یک کرد ایرانی به نمایندگی شورای شهر ژنو انتخاب شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک فعال کرد ایرانی به نمایندگی شورای شهر ژنو انتخاب شد

نوجوان کردی را تصور کنید که در بحبوحه سرکوب گروه های مختلف کرد در اوایل انقلاب اسلامی در ایران، از خطر دستگیری و اعدام خودش و خانواده اش فرار کند و در سوییس پناهنده شود. همه امکاناتی که در ایران از او سلب شده بود را در این کشور، در سوییس پیدا کند و از دم و دستگاه دولتی در این کشور سر در آورد.

تیمور الیاسی، فعال حقوق بشر کرد، مصداق این روایت است. آقای الیاسی، چند روز قبل به عنوان نماینده شورای شهر ژنو در سوییس انتخاب شد. او که سالها در عمده‌ترین کارزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، شرکت داشته، با انتخاب شدن به عنوان نماینده شورای شهر ژنو، مقام اولین ایرانی را هم کسب می‌کند که در قلب اروپا، به این سمت دست یافته است.

علی همدانی، میزبان چشم انداز بامدادی بی بی سی در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، در گفتگو با آقای الیاسی از جزییات این موفقیت او پرسیده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.