از دو سوی آمو: تازه‌ترین نوای پارسی از اسرائیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: تازه‌ترین نوای پارسی از اسرائیل

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏

در برنامۀ این هفته گفتگوی ویژه‌ای داریم با هدر معوز، آوازخوان اسرائیلی که ریشه در بخارای ازبکستان دارد. پاره‌هایی از تازه‌ترین ترانۀ او را هم داریم. و همچنین تازه‌ترین ترانه‌های جمشید سخی از افغانستان و نگینه امان‌قل از تاجیکستان را.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏