دلیل موفقیت مقتدی صدر در نتایج اولیه انتخابات عراق چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلیل موفقیت مقتدی صدر در نتایج اولیه انتخابات عراق چیست؟

نتایج اولیه از انتخابات روز شنبه عراق حاکی است که ائتلاف به رهبری حیدر عبادی، نخست‌وزیر این کشور از دو گروه سیاسی دیگر عقب افتاده است. ‏

با شمارش بخش اعظم آرا گفته شده است که بلوک سیاسی مقتدی صدر، روحانی شیعی، در صدر رقابت‌ها قرار دارد.‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ (۱۴ مۀ ۲۰۱۸) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با غسان عاشور، کارشناس عراق در بوستون آمریکا.‏