راز دانش: رمز صدای یخ‌های قطبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: كتابخانه باکتری‌ها و رمز صدای یخ‌های قطبی

راز دانش، برنامه علمی هفته، هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته که هادی نیلی آن را تهیه کرده، نخست می‌شنویم از کتابخانه باکتری‌ها و اهمیت حیاتی‌اش برای پژوهش درباره آنتی‌بیوتیک‌ها؛ و بعد می‌شنویم از رمز گشایی صدای کوه‌های یخ قطبی؛ صدای غیژغیژ و گاه غرش‌هایی که کارشناسان می‌گویند خبر می‌دهد از سر درون این یخچال‌ها… خبرهایی که چندان هم امیدوارکننده نیست.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏

موضوعات مرتبط