یک کشته در اعتراض‌های عراق، بیکاری، بی‌برقی و بی‌آبی دلیل اصلی ناآرامی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک کشته در اعتراض‌های عراق؛ بیکاری، بی‌برقی و بی‌آبی دلیل اصلی ناآرامی‌ها

هزاران نفر از مردم عراق باز هم در شهرهای جنوبی و بغداد، پایتخت به خیابان ها آمده‌اند تا به بیکاری، فساد و کمبود خدمات شهری اعتراض کنند. یکی از معترضان در شهر دیوانیه، در 70 کیلومتری شرق نجف، به ضرب گلوله کشته شده است. اعتراض‌ها در شهرهای جنوبی عراق از جمله بصره بیش از 10 روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نازنین جاوید، مجری چشم انداز بامدادی، گفتگویی انجام داده در باره این موضوع با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل عراق ساکن شهر بوستون.