راز دانش: دریاچه آب در کره مریخ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کشف دریاچه آب در کره مریخ

راز دانش، برنامه علمی هفته رادیو بی بی سی، هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته راز دانش، از جمله درباره کشف دریاچه آب در کره مریخ می شنویم‏‏‏‏‏‏‏‏

سینا علینژاد این برنامه را تهیه کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.