مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود

مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن هر هفته در روزهای سه‌شنبه، دو کتاب را که اخیراً به بازار وارد شده،‌ مرور می‌کند و در هر برنامه نویسندگان کتاب، بخش‌هایی از آن را برای شنوندگان می‌خوانند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

این هفته او نگاهی کرده است به دو کتاب "مرگزار" از علیرضا آقایی راد و "سفر سفر" کتاب شعری از وحید داور.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏