کاوشی در قلمرو تئاتر (۷)
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشی در قلمرو تئاتر (۷)

برنامه "کاوشی در قلمرو تئاتر" ضمن اینکه مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی، تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد.‏

این مجموعه برنامه را الهه خوشنام تهیه کرده است.‏

بخش هفتم این مجموعه پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ (۹ اوت ۲۰۱۸) از برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی پخش شد.‏

این بخش به نهضت ترجمه و نقش آن در تئاتر امروز ایران اختصاص دارد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.