هویدا را چه کسی کشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویدا را چه کسی کشت؟

هادی غفاری، عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام درباره اعدام امیر عباس هویدا از نخست وزیران سال‌های پایانی سلطنت پهلوی گفت که او هیچ نقشی در پرونده امیرعباس هویدا نداشته و "هیچ کس جز خدا و خلخالی" نمی داند قاتل هویدا کیست.

به گزارش ایرنا، آقای غفاری در واکنش به اینکه گفته می‌شود او قاتل هویدا است گفت: " آقای خلخالی و هویدا هر دو با هم از جلسه دادگاه بیرون رفتند و دیگر کسی چیزی ندید. هرکس در این مورد سخنی بگوید دروغ گفته است."

آنطور که علی همدانی درگزارشش از روی ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ می گوید حضار در دادگاه هویدا، آن روز را جور دیگری به یاد می آورند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.