هفت‌شنبه: هنرمندان ایرانی و اعتراضات در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت‌شنبه: هنرمندان ایرانی و اعتراضات در ایران

در هفت شنبه این هفته، علی همدانی نگاهی انداخته به وقایع این روزهای ایران در میان هنرمندان ایرانی در سراسر جهان

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.