از دو سوی آمو: تابستانه‌های موسیقی افغانستان و تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: تابستانه‌های موسیقی افغانستان و تاجیکستان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌هایی داریم از اواب مرادی و فرید صمیم از افغانستان و بهرام غفوری و فریدون خورشید از تاجیکستان

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.