مرور هفتگی مجلات تهران با مسعود بهنود‌
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگی مجلات تهران با مسعود بهنود‌

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شوند. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مسعود بهنود این هفته (جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷) نگاهی داشته به هفته نامه کرگدن، و ماهنامه های دفتر نیلا، برگ هنر و حرفه هنرمند.

مرور هفتگی مجلات هر جمعه از برنامه چشم انداز بامدادی در رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.