احتمال شکست ناپلئون بناپارت در اروپا بخاطر آتشفشانی در آسیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: احتمال شکست ناپلئون بناپارت به دلیل آتشفشانی در آسیا

راز دانش عنوان برنامه علمی هفتگی رادیو بی‌بی‌سی است که هر یکشنبه از برنامه چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته راز دانش، ابتدا می شنویم از رابطه‌ای عجیب در اوائل تاریخ بشریت و در بخش دوم از احتمال شکست ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو بخاطر آتشفشانی در آسیا می‌شنوید

سینا علی نژاد این برنامه را تهیه کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.