از دو سوی آمو: از آریانا تا مهرنگار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از آریانا تا مهرنگار

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از میرویس صحاب، گل‌عسل پولادوا، آریانا سعید، واحد حبیبی و مهرنگار رستم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.‏