گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با بهمن طاووسی کارگردان و فرید اسماعیل‌پور پژوهش‌گر فیلم درباره فیلم 'پیش‌اجرائی برای مراسم اعدام' را اینجا ببینید.