بازداشت نماینده حامی بهائیان؛ آیا دولت و قوه‌قضائیه رفتار متناقضی با اقلیت‌ها دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت نماینده حامی بهائیان؛ آیا دولت و قوه‌قضائیه رفتار متناقضی با اقلیت‌ها دارند؟

مهدی حاجتی یکی از نمایندگان شورای شهر شیراز، بازداشت شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر شیراز، گفته دلیل بازداشت او حمایت از بهاییان بوده. آقای حاجتی دو روز پیش در حساب کاربری اش در توئیتر نوشته بود که ده روز تلاش کرد تا دو شهروند بهائی که اخیرا بازداشت شدند، آزاد شوند و تلاش هایش به نتیجه نرسیده است.

در برنامه چشم انداز بامدادی شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ناصر مدنی، مجری برنامه در اینباره گفت‌وگویی داشته با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.