گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با فرشته احمدی پروفسور جامعه‌شناسی دانشگاه یِوله سوئد، امید شمس پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی و حسن فرهنگی نویسنده و روانشناس را درباره فیلم 'کوچ‌نامه ' اینجا ببینید.