از دو سوی آمو: سیر و سیاحتی در بدخشان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: سیر و سیاحتی در بدخشان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته آهنگهایی می‌شنوید از بهادر رفیع، شریف مسرور، صدرالدّین نجم‌الدین و در بخش پیش‌کسوتان بازگل بدخشی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.