کاوشی در قلمرو تئاتر (۱۶): نسل جدید مهاجرت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشی در قلمرو تئاتر (۱۶): نسل جدید مهاجرت

"کاوشی در قلمرو تئاتر" عنوان برنامه‌ایست از الهه خوشنام و نگاهی دارد به تاریخ نمایش در ایران.‏

الهه خوشنام این هفته در گزارش وضعیت تئاتر مهاجران ایرانی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران نگاهی دارد به فعالیت های علیرضا کوشک جلالی و محمد علی بهبودی، از هنرمندان تئاتر در خارج از ایران.‏‏

کاوشی در قلمرو تئاتر روزهای پنجشنبه در پایان برنامه صبحگاهی چشم انداز بامدادی از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏