گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با فرشاد آریا کارگردان و فرید اسماعیل‌پور پژوهش‌گر فیلم درباره 'رقص به سبک ایرانی' ساخته فرشاد آریا و نفیس نیا را اینجا ببینید.