شاهد عینی (١١٩): فاجعه هسته‌ای در برزیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: فاجعه هسته‌ای در برزیل

شاهد عینی این هفته به ماجرای آلودگی هسته‌ای در یکی از شهرهای برزیل اختصاص دارد؛ حادثه‌ای که با یک سهل‌انگاری پزشکی آغاز و با طمع دو مرد برای پول درآوردن به یک فاجعه بدل شد.‏

شاهد عینی هر جمعه در پایان برنامه چشم‌انداز بامدادی از رادیو بی‌بی‌سی در لندن پخش می‌شود. این قسمت روز ٢٠ مهر ۱۳۹۷ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.‏