هفت شنبه:  ترانه ای برای آقازاده‌ها...
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت شنبه: ترانه ای برای آقازاده‌ها...

هفت‌شنبه، عنوان برنامه‌ای است که علی همدانی آن را هرشنبه برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی تهیه می‌کند‌.‏

در برنامه این هفته علاوه بر تازه های هفته می شنویم که چرا فتانه در دهه شصت خورشیدی ترانه ای به نام اقازده ها خواند

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.