از دو سوی آمو:  از بخارا تا بدخشان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از بخارا تا بدخشان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از یولدوز توردی‌یوا، حسنه عنایت و مطرب شاه‌اسکندرف.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.‏