کاوشی در قلمرو تئاتر (١٧): بازیگران مهاجر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشی در قلمرو تئاتر (١٧): بازیگران مهاجر

"کاوشی در قلمرو تئاتر" عنوان برنامه‌ایست از الهه خوشنام و نگاهی دارد به تاریخ نمایش در ایران.‏

الهه خوشنام این هفته هم به وضعیت تئاتر مهاجران ایرانی پس از انقلاب ١٣٥٧ ایران پرداخته است.

کاوشی در قلمرو تئاتر روزهای پنجشنبه در پایان برنامه صبحگاهی چشم انداز بامدادی از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.

تصویر استفاده شده برای این مطلب متعلق به کیهان لندن است.