از دو سوی آمو: تاز‌هترین ترانه حجت رحیمی و گفت‌وگو با یک میهمان ویژه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: تاز‌ه‌ترین ترانه حجت رحیمی و گفت‌وگو با یک میهمان ویژه

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته تازه‌ترین ترانه‌های حجّت و وحدت رحیمی و همینطور سفر‌محمّد را می‌شنوید همراه با گفت‌وگو با میهمان ویژه برنامه این هفته شنبه ممدگمیناو رهبر گروه 'سما'

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.