'زندگی و آثار رحیم معینی‌کرمانشاهی' در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'زندگی و آثار رحیم معینی‌کرمانشاهی' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'زندگی و آثار رحیم معینی‌کرمانشاهی' ساخته امیر صبوری به‌نمایش در‌می‌آید.