واکنش ضدونقیض مقام‌های ایران به تحریم‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش ضدونقیض مقام‌های ایران به تحریم‌ها

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در اظهارنظر اخیرش پس از دیدار با رئیسان قوه‌های قانون‌گذاری و قضائیه گفت که دور جدید تحریم‌های آمریکا "ملت ما را خسته‌تر نمی‌کند، آماده‌تر می‌کند".‏

او گفت که این تحریم‌ها فقط جنگ روانی است و تأثیری در اقتصاد ایران نداشته است.‏

وزیر خارجه گفته که "کاملاً درک می‌کنم که مردم احساس خوبی نداشته باشند و ما نیز همچون مردم احساس خوبی از این موضوع نداریم".‏

اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور هم گفته است که به مردم در خصوص تأثیرات تحریم‌ها "دروغ نخواهیم گفت که هیچ اثری ندارد" و در عین حال تأکید کرده که دولت بگونه‌ای "تدبیر" خواهد کرد که تحریم‌ها تأثیر کمتری در اقتصاد ایران ایفا کند.‏

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ (١١ نوامبر ٢٠١٨) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏