از دو سوی آمو: گروه 'ظفر' و ترانه نسیم خوش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: گروه 'ظفر' و ترانه نسیم خوش

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته آهنگهایی می‌شنوید از گروه"ظفر"، مسیح شاداب، شیرزاد اوزاقف و همایون انگار.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.