گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات درباره فیلم 'مرگ در تهران قتل به نام خدا'

گفتگوی آپارات با پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر درباره فیلم 'مرگ در تهران، قتل به نام خدا' ساخته توماس گیفِر را اینجا ببینید.