هفت شنبه: یادی از "نامهربان‌"ترین ترانه پاپ ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت‌شنبه: یادی از "نامهربان‌"ترین ترانه پاپ ایرانی

هفت‌شنبه، عنوان برنامه‌ای است که علی همدانی آن را هرشنبه برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی تهیه می‌کند‌.‏‏‏‏

در برنامۀ این هفتۀ هفت‌شنبه ترانه‌های تازه‌ای می‌شنویم از احمد سعیدی، رعنا منصور، رضا یزدانی و کامران و هومن. ‏

همچنین یادی می‌کنیم از یک ترانۀ دیگر از دهۀ شصت خورشیدی. ترانه‌ای که با وجود گذشت سی سال از انتشارش همچنان شادی‌بخش بسیاری از محفل‌هاست؛ ترانۀ نامهربان فتانه.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏