راز دانش: فراموش‌کاری هم بد نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: فراموش‌کاری هم بد نیست

راز دانش عنوان برنامه علمی هفتگی سینا علی‌نژاد است که هر یکشنبه از برنامه چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏

این هفته نخست به ارتباط میان خوش‌برخوردی و وضع مالی می‌پردازیم.‏

در گزارش دوم دربارۀ نیاز انسان به فراموش‌کاری صحبت خواهیم کرد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏